Mateřská škola DUHA

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku spočívající v pedagogické činnosti vymezené zejména následujícími obecně závaznými právními předpisy (vždy v platném znění):. Zákon ČNR č. 76/1978 Sb o předškolních a školských zařízeních. Zákon ČNR č. 564/1990 Sb o státní správě a samosprávě ve školství. Vyhláška MŠMT ČR č. 35/1992 Sb. o mateřských školách. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Zabezpečování služeb souvisejících s provozem mateřské školy,. Součástí mateřské školy je zařízení školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců školy
Základní informace