Jungmannova ZŠ Beroun

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 29/1984 Sb.,o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol /školský zákon/, v platném znění. Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium a praxi v. Souladu s právní úpravou o soustavě základních škol. Škola sdružuje: školní družinu- hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 20 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy.

Základní informace