1. ZŠ Říčany

Poskytování základního vzdělání s tím, že činnost organizace je vymezena zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol/školský zákon/ v platném znění

Základní informace