Husova knihovna v Říčanech

Poskytování veřejné knihovnické, informační a další služby vymezené knihovním zákonem. Získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování univerzálního a regionálního knihovního fondu a informací o městě. Zajišťování knihovních dokumentů i z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby. Poskytování ústních i písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, vydávání tématických publikací a poskytování reprografických služeb. Zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb. Zajišťování přístupu k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet. Pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí. V rámci platného legislativního rámce konání regionální funkce v kooperačním systému knihoven

Základní informace