ZŠ Chropyně

Základním posláním základní školy je poskytování základního vzdělání a příprava žáků pro studium a praxi a její činnost vymezená § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č.. 291/1991 Sb., o základní škole a dalšími prováděcími vyhláškami. Dále potom provádět výchovně vzdělávací a zájmovou činnost a rekreaci žáků základní školy včetně provozu školní družiny sloužící v době mimo vyučování, jak je vymezeno § 20 zákona č. 76/1978. Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších změn a doplňků.

Základní informace