LEVEL ´92

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej činnosti účetních poradců činnost organizačních a ekonomických poradců. Práce na pile. Hostinská činnost. Podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou odpadů nebezpečných. Silniční motorová doprava nákladní. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstaraňování. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Zpracování kamene

Základní informace