ZŠ a MŠ Velký Beranov

Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.. - základní škola (účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů):. - školní družina (účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen v § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.. - školní jídelny (účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů).. - školní klub (účel a předmět činnosti školního klubu je vymezen v § 20 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů v platném znění).

Základní informace