ZŠ a MŠ Dušejov

Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastnectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; také umožňuje. Náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi, vytváří podmínky pro realizaci volnočasových aktivit žáků a jejich další rozvíjení. Vytváří podmínky pro rozvíjení mimořádného nadání a talentu žáků. Zajišťuje školní stravování dětí, žáků, zaměstnanců školy a důchodců ve školní jídelně s kuchyní. Zajišťuje provoz školní družiny a školního klubu. Zajišťuje předškolní výchovu dětí

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.