ZŠ Budišov

Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vdělávání (dále jen 'školský zákon') v platném. Znění. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna. Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí a závodní stravování pro vlastní zaměstnance. Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č. 561/204 Sb., školský zákon, v platném znění.
Základní informace