ZŠ a MŠ Mladoňovice

Organizace je základní škola (spolu se školní jídelnou a mateřskou školou) a její činnost je vymezena § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Účel a předmět činnosti. Mateřské školy je vymezen § 3 zákona č. 76/1978 o soustavě školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 o soustavě školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. Účel a předmět. Činnosti školní družiny je vymezen § 20 zákona č. 76/1978 o soustavě zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace