MŠ Moravské Budějovice

Zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání, zejména v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území města a integrovaných obcí.. Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro. Pokračování vzdělávání, napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.. V zařízení školního stravování uskutečňovat školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole.. V zařízení školního stravování zajišťovat stravování zaměstnanců školy.. Provozovat kroužky se zaměřením na rozvoj tělesných, psychických a sociálních vlastností dítěte.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.