MŠ Lavičky

Vymezení hlavní činnosti (poslání):. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.. Účel a předmět činnosti mateřské školy je dále specifikován v § 3 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.. V budově Mateřské školy v Lavičkách je současně zajišťován provoz školní jídelny v souladu s § 39 zákona č. 76/1978 Sb. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí z MŠ a ZŠ a jejich pracovníků.

Základní informace