MŠ Chotěboř

Investiční činnost na spravovaném a vypůjčeném majetku. Poskytování stravovacích služeb pro děti v Městských jeslích Chotěboř a pro zaměstnance města Chotěboř zařazené do organizační složky Městské jesle Chotěboř za úplatu v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném. A jiném vzdělávání a dalšími právními předpisy, zejm. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti poskytování stravovacích služeb včetně výše úplaty budou upraveny smluvně.. Poskytování závodního stravování zaměstnancům příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě. V příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Poskytování školního stravování dětem v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, včetně péče ve speciálních třídách. Zajišťuje provoz školní jídelny
Základní informace