ZŠ Budyně nad Ohří

Účel a předmět činnosti organizace je vymezen § 5 zákona č. 29/1984. Sb., o  soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 20 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace