Střední odborné učiliště gastronomie Praha 10, U krbu

Organizační zajištění vzdělávacích akcí. Organizační zajištění rekvalifikačních kursů. Hostinská činnost

Základní informace