MŠ Praha 7, Letohradská

Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytváří optimální podmínky pro jejich individuální. Osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociální a kulturní péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. Předmětem činnosti mateřské školy je výchovněvzdělávací činnost a školní stravování.
Základní informace