ZŠ Klatovy, Plánická

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení. A zařízení sloužících regeneraci a rekondici. Hostinská činnost. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Realitní činnost. Nákup a prodej nemovitostí. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. (jsou-li poskytovány jiné než základní služby. Zajišťující jejich řádný provoz). Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu. Zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a. Pronájem a půjčování věcí movitých. Pronájem s následnou koupí najaté věci. Dopravních prostředků. Strojů a zařízení pro zemědělství. Strojů a zařízení pro průmysl. Stavebních strojů. Spotřebního zboží a oděvů. Koní a jiných zvířat. Sportovních potřeb. Technických přístrojů pro domácnost. Specializovaný maloobchod potravinami a. Pochutinami. Specializovaný maloobchod nealkoholickými nápoji. Specializovaný maloobchod pivem, vínem a. Specializovaný maloobchod ovocem a zeleninou. Specializovaný maloobchod masnými výrobky. Specializovaný maloobchod rybami a drůbeží. Specializovaný maloobchod kosmetickým a. Drogistickým zbožím. Specializovaný maloobchod textilem, oděvy a. Textilní galantérií. Specializovaný maloobchod obuví a koženým zbožím. Specializovaný maloobchod nábytkem, podlahovými a. Textilními krytinami. Specializovaný maloobchod elektrickými přístroji. Specializovaný maloobchod výpočetní technikou a. Kancelářskými stroji. Specializovaný maloobchod železářským zbožím,. Sklem a porcelánovými a keramickými výrobky. Specializovaný maloobchod knihami, časopisy a. Kancelářskými potřebami. Specializovaný maloobchod potřebami pro sport a. Volný čas. Specializovaný maloobchod květinami a. Zahrádkářskými potřebami. Specializovaný maloobchod živými zvířaty pro. Hospodářské účely. Specializovaný maloobchod tuhými palivy. Specializovaný maloobchod zkapalněnými plyny v. Kovových tlakových nádobách. Specializovaný maloobchod pyrotechnickými předměty. (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III. ). Ubytovací služby. Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích. Zařízeních, které neposkytují stravovací služby. (zejména v turistických ubytovnách, kempech,. Chatových osadách). Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb. (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách. Pro individuální rekreaci), včetně poskytování. Snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek

Základní informace