ZŠ a MŠ Nečtiny

Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984. Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 3 zákona č. 76/1978. Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.. Účel a předmět školní družiny je vymezen v § 20 zákona č. 76/1978 Sb.. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v § 39 zákona č. 76/1978

Základní informace