MŠ Pohádka Zbůch

Zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu. Příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, zařízení školní výdejny - jídelny

Základní informace