24. MŠ Plzeň

Předškolní vzdělávání dětí. Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna). Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Základní informace