Zvláštní škola Heřmanův Městec

Činnost zvláštní školy je vymezena zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě zákl. a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 76/1978 Sb., o šk. zařízeních v úplném znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zák. č. 1984 Sb. a zák.. ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, prováděcími předpisy, zejména vyhláškami. MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. o zákl. škole, č. 87/1992 o školních družinách a školních klubech a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních. Rozpočtů, zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a statutem vydaným městským zastupitelstvem v Heřmanově Městci.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.