ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Organizace byla zřízena za účelem podpory rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací. A učení se v průběhu celého života. Dále organizace zajišťuje předškolní vzdělávání.

Základní informace