ZŠ a MŠ Dolní Lomná

Účel a předmět činnosti základní školy vymezen v § 5 a 6 zákona 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. Účel a předmět činnosti mateřské školy vymezen v § 3 zákona č. 1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. Účel a předmět činnosti školní družiny vymezen v § 20 zákona č. 1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. Účel a předmět činnosti školní jídelny vymezen v § 39 zákona č. 1978 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů.. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků, pracovníků předškolního zařízení, škol a školských zařízení. Školní jídelna je oprávněna provozovat mimo svou hlavní činnost stravovací služby pro veřejnost, stravování dospělých strávníků v rámci. Sociálního programu obce a stravování důchodců.

Základní informace