ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí

Účel a předmět činnost vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - dále školský zákon:. Základní vzdělávání - hlavní činností vzdělávání dle školského zákona je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 školského zákona a školských služeb dle školského zákona, a § 44 školského zákona.. Předškolní vzdělávání - předmětem hlavní činnosti mateřské školy je dle § 33 podporování rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních. Životních hodnot a mezilidských vztahů.. Školské zařízení pro zájmové vzdělání - předmětem hlavní činnosti školní družiny je dle § 111 zájmové vzdělávání pro naplnění volného času zájmovou činností.. Zařízení školního stravování - předmětem hlavní činnosti školní jídelny dle § 119 - je školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.