ZŠ a MŠ Pustějov

Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 z.. 2004 Sb., o předšk., zákl., stř., vyšším odb. a jiném vzdělávání (školský zákon).. Hl. účel a předmět činnosti zákl. školy je vymezen v § 44 z. 561/2004 Sb.. Hl. účel a př. čin. školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vym. v § 111 z. 561/2004 Sb.. Hl. účel a př. čin. zařízení školního stravování je vymezen v § 119 z.. Organizace zajišťuje závod. stravování svých zaměstnanců za úplatu.

Základní informace