Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka

Obecně prospěšná společnost bude poskytovat veřejnosti tyto druhy obecně prospěšných služeb:. Rozvíjet duchovní hodnoty intelektuálního a mravního rozvoje mládeže a rozvoje tělovýchovy a sportu. Provozovat střední ekonomicko-podnikatelskou školu ve Studénce. Poskytovat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitou a připravovat žáky pro výkon povolání, v souladu s koncepcí a učebními plány školy. Přispívat ke spojení školy s hospodářským a kulturním životem, rozvíjet vzájemnou spolupráci školy s rodiči žáků a s veřejností. Rozvíjet kulturní povědomí mládeže organizováním kulturních a sportovních akcí, návštěv kin a divadel, poznávacích zájezdů, včetně zahraničních a podporovat vydávání studentských časopisů. Zajišťovat odbornou pomoc při sportovní činnosti, intelektuálním a duchovním rozvoji mládeže. Umožnit využití zařízení, prostor a dalších materiálně technických prostředků obecně prospěšné společnosti při sportovní činnosti, intelektuálním a duchovním rozvoji mládeže. Organizovat vzdělávací kurzy a školení pro zájemce z řad mládeže i široké veřejnosti z řad dospělých. Poskytovat poradenské služby mládeže i dospělým, které budou zaměřené na vzdělávání a kvalitnější uplatnění na trhu práce

Základní informace