ZŠ a MŠ Kořenov

Činnost organizace je vymezena pro základní školu §44, pro mateřskou školu §33, pro školní družinu §111, pro školní jídelnu §119, zákona č. 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školní jídelna,. Vedle stravování žáků zajišťuje také stravování zaměstnancům školy.

Základní informace