ZŠ a MŠ Polevsko

Činnost organizace je vymezena pro základní školu § 44, pro mateřskou školu § 33, pro školní družinu § 111, pro školní jídelnu § 119 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školní. Jídelna, vedle stravování žáků, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců školy.

Základní informace