ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou

Základní škola praktická zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žáků s lehkým mentálním postižením, popř. se specifickými poruchami učení nebo chování. Základní škola speciální zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žáků se středním až těžkým mentálním postižením

Základní informace