ZŠ a MŠ Stará Voda

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(dále jen školský zákon), zejména pak ustanoveními § 33 a Části druhé a prováděcími. Předpisy k zákonu.. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 44 a Části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.. Školní jídelna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Dále může zajišťovat závodní stravování zaměstnanců vlastní příspěvkové organizace. Školní jídelna zajišťuje. Stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, stravování zaměstnanců školy a školských zařízení.. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.