ZŠ a MŠ Sebranice

Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.. Umožňuje též náboženskou výchovu.. ZŠ je malotřídní s I. stupněm základního vzdělávání, má 2 třídy s 5 postupnými ročníky.. Součástí příspěvkové organizace je: - mateřská škola - školní jídelna - školní družina. Mateřská škola - předškolní výchovou zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.. Zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla od tří do šesti let. MŠ je jednotřídní.. Školní jídelna - zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a pracovníků školského zařízení.. Školní družina - plní úkol doplňkové výchovně vzdělávací činnosti žáků mimo vyučování.. ZŠ a její součásti jsou ve společné budově.. Činnost ZŠ a jejích součástí je vymezena § 5a 6 zákona č. 29/1984 o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), § 2, 3, 20 a 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 87/1992 sb.. O školních družinách, vyhláškou MŠMT 48/1993 sb. o školním stravování, v platném znění.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.