ZŠ a MŠ Lipovec

Základní vzdělávání, připravuje žáky pro další studium a praxi, činnost je vymezena příslušnými ustanoveními Zák. č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon)v platném znění. Pronájem nebytových prostor. Pronájem služebních bytů. Stravování cizích strávníků. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

Základní informace