ZŠ a MŠ Oleksovice

Základní škola Oleksovice (dále jen 'příspěvková organizace')poskytuje základní vzdělání:zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,. Tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 29/1984 Sb.,o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných. Škol( školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. ). Součástí příspěvkové organizace je Mateřská škola s provozem v objektu na čp. 72. Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku navazují na výchovu v rodině a zabezpečují výchovu a výuku v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti. Předškolních zařízení. Součástí příspěvkové organizace jsou dvě výdejny stravy, z nichž jedna určena pro základní školu a druhá pro mateřskou školu. Součástí příspěvkové organizace je též školní družina pro žáky I. stupně základní školy.. Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou činnost, navazující na hlavní účel, k němu byla zřízena. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:. Pořádání odborných kurzů, školení, vzděl. akcí. Kulturní a osvětová činnost. Pronájem tělocvičny. Organizace kroužků. Organizace soutěží

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.