Senior-dům Soběslav

Organizace Senior-dům Soběslav provozuje domov pro seniory v ulici. Mrázkova čp. 748 v Soběslavi, kde poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato péče jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani. Pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.. Organizace Senior-dům Soběslav poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou. Poskytovat rodinní příslušníci. Pečovatelskou službu poskytuje v domácnostech včetně domácností v domech s pečovatelskou službou.. Organizace umožňuje ve svých prostorách stravování klientům pečovatelské služby. Pečovatelskou službu zajišťuje pro město Soběslav a smluvně pro jiné obce.. Organizace poskytuje v rámci své činnosti domácí zdravotní péči v oboru všeobecná sestra - domácí péče v rozsahu Seznamu zdravotních výkonů odbornosti 925.. Organizace Senior-dům Soběslav poskytuje služby související s provozem bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp. 745 v Soběslavi, který je domem zvláštního určení. O přidělení bytu do nájmu rozhoduje a nájemné vybírá zřizovatel - město. Soběslav na základě Zásad pro přidělování bytových jednotek, stanovujících pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. Soběslav a finanční směrnice města.. Organizace Senior - dům v rámci svých provozních podmínek může zajišťovat přechodné ubytování, provoz denního stacionáře a půjčování zdravotních pomůcek.. Organizace se ve své hlavní činnosti řídí zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějsích předpisů a souvisejícími právními předpisy v platném znění.. Organizace pposkytuje závodní stravování v souladu s platnými předpisy.. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží. Hostinská činnost. Realitní činnost. Pronájem nebytových prostor
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.