Domov důchodců Český Dub

Domov pro seniory Služba obsahuje základní činnosti: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osoní hygieně nebo poskytnutí podmínek por osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se. Společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnost, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.. Domov se zvláštním režimem Služba obsahuje základní činnost: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - zprostředkování. Kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Základní informace