Centrum sociálních služeb Praha 2

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Výchovné, vzdělávací a akvizační činnosti. Sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domácí zdravotní péče. Péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let

Základní informace