PROBITAS

Zemědělská, lesnická výroba a prodej. Obchodní a zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné. Nákup dřeva a jeho zpracování na jiné výrobky ze dřeva. Výroba hotových krmiv pro hospodářská domácí zvířata. Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti. Opravy motorových vozidel. Silniční motorová doprava nákladní. Zemědělská výroba:. Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného. Právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,. Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,. Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,. Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely,. Myslivost

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech