Ing. Jindřich Malík

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Základní informace