VITARO

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. ). Výroba a opravy autobaterií. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremě hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek. A chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Základní informace
Doporučené firmy v oborech