ZŠ Bohuslavice

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen § 5 zákona 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. A § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních v platném znění a prováděcími předpisy.

Základní informace