Nadace pro transplantace kostní dřeně

Podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně

Základní informace