MŠ Borohrádek

Předškolní výchovné zařízení vč. školní jídelny, účel a předmět činnosti je vymezen § 3 a § 39 zák. č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
Základní informace