KROK, poskytovatel sociálních služeb

Poskytování komlexní péče dětem a mládeži s mentálním postižením s denním nebo týdenním pobytem.. Poskytování stravy osobám majícím vztah k výkonu předmětu činnosti. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách
Základní informace