SUDOP PRAHA

Posuzování vlivů na životní prostředí. Činnost technických poradců v oblasti geotechniky a inženýrské geologie. Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 3 písm. c)-práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), § 3. Písm. e)-zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s vyjímkou zakládání staveb a § 3 písm. i)- podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol. A tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny,. Činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 3 písm. c)-práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) a § 3 písm. i)-podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam. A studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Projektová činnost ve výstavbě. Geologické práce. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Vedení realizace staveb podle § 18 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb.. Provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb.. Výkon zeměměřických činností

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech