Milan Sondel

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Základní informace