Inženýrské stavby, Blansko

Inženýrské a vodohospodářské stavy, Blansko

Provádíme:

Kanalizační sítě včetně ČOV, vodovodní sítě včetně vodojemů a zdrojů vody, malé vodní nádrže, rybníky, poldry, úpravy vodních toků a komunikace.

Projektujeme:

Občanské stavby, obytné stavby, vodohospodářské stavby a komunikace.

Kompletní dodávky staveb včetně projektů a inženýrské činnosti

Základní informace